Tricert Support, wij vinden de balans tussen regels en ondernemen

Tricert Support,

23 jaar ervaring, exclusief voor het bedrijfsleven,

meest concurrerende tarief, heldere communicatie

 

Bedrijven

 

‣  Productiebedrijven in de metaal(bewerking) van eenmanszaken tot de grotere

    MKB-bedrijven

‣  Afvalstoffeninrichtingen van heel klein tot de grootste van Nederland

‣  Afvalstoffen handelaars (van eenmanszaken tot de grotere MKB-bedrijven)

‣  Transportbedrijven (MKB)

‣  Hoveniers (van eenmanszaken tot de grotere MKB-bedrijven)

‣  Weg- en wegenbouw (top 5 Nederland)

‣  Utiliteits- en woningbouw

‣  Chemische productiebedrijven

‣  Chemische opslagbedrijven (50 plus bedrijven)

‣  Certificerende instellingen

‣  BRZO-bedrijven (50 plus bedrijven)

‣  Adviesbureaus (met name de middelgrote ingenieursbureaus)

 

 

Werkzaamheden

 

‣  Aanvragen omgevingsvergunningen met betrekking tot de milieu-inrichting

    (‘milieuvergunningen’)

‣  Milieumeldingen in het kader van het Activiteitenbesluit

‣  Risico-inventarisaties en – evaluaties (RI&E’s)

‣  Gebruiksmeldingen in het kader van het Gebruiksbesluit

‣  Het schrijven van zienswijzen en het voeren van bestuursrechterlijke

    procedures

‣  Voor internationaal werkende Certificerende instellingen levert Tricert Support

    de milieujurist voor het auditteam (check wet- en regelgeving ISO 14001 audit)

‣  Het pareren van handhavingsacties van overheden (bevoegde gezagen)

‣  Analyses met betrekking tot PGS 15 en NRB (Nederlandse Richtlijn

    Bodembescherming)

‣  Correspondentie met diverse bevoegde gezagen

‣  Opleidingen voor medewerkers; met name cursussen VIHB (vakdiploma

    afvalstoffen) en VCA/VOL (veiligheidscursussen)

 

 

Direct beschikbaar

 

Niet in huis, maar wel direct beschikbaar binnen ons netwerk Symfonie en

de verschillende strategische partners; specialisten op het gebied van geluid,

luchtkwaliteit, bodem en bodembescherming, Flora- en Faunawetgeving,

opstellen QRA’s, omgevings- en bouwvergunningen, Cad-tekenaars en

specialisten inzake bestemmingsplannen.