Tricert Support,

professioneel, alléén voor ondernemers,

slagkracht door samenwerking

 

‘Milieu’ blijkt vaak een ongrijpbaar en alomvattend begrip. Naast milieuvergunningen hebben organisaties bijvoorbeeld te maken met bodemvervuiling en bodembescherming, externe veiligheid, geluidsnormen en zaken als opslagvoorzieningen en controles.

 

Tricert Support maakt milieu voor uw bedrijf inzichtelijk, praktisch en uitvoerbaar.

Wij zorgen dat lopende vergunningen kloppen en passen deze bij veranderingen aan. Wij voeren voor u de correspondentie met controlerende ambtenaren en controleren

de voortgang van procedures. Wij staan naast u bij kleine en grotere overtredingen

op het gebied van milieuwetgeving en zorgen dat boetes en dreigementen met dwangsommen voor u tot het verleden behoren.

 

Voor onder andere BRZO-vraagstukken en projecten betreffende de ‘REACH’ richtlijn, werkt Tricert Support nauw samen met de strategische partner

KWA in Gorinchem.

 

 

Tricert Support, wij vinden de balans tussen regels en ondernemen