Tricert Support, wij vinden de balans tussen regels en ondernemen

Tricert Support,

volgens laatste wet- en regelgeving, leidende adviseurs,

niet branchegebonden, internationaal actief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgangspunt is voor Tricert Support in 9 van de 10 gevallen wet- en

regelgeving. In het woud van Europese- en nationale wet- en regelgeving behouden wij te allen tijde overzicht.

 

Binnen projecten zijn de adviseurs van Tricert Support meestal leidend; na overleg met u worden op hun advies en onder hun supervisie specialisten ingezet op gebieden als geluid, luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid en ecologie (Flora en Fauna).

 

Ons klantenpakket varieert van eenmanszaken tot internationaal opererende bedrijven.

 

Behalve korte praktisch ingestelde adviestrajecten, werken wij voor een aantal van onze vaste klanten ook op vaste dagen in de maand of week als vast aanspreekpunt op het gebied van milieu, Arbo en managementsystemen. Voor twee van onze klanten treden wij zelfs onder hun naam naar buiten.

 

Tricert Support heeft ook een internationaal karakter; meestal omdat

buitenlandse bedrijven gebruik maken van onze kennis op het gebied van de Nederlandse milieuwet- en regelgeving, maar ook omdat diverse Nederlandse klanten zaken op het gebied van milieu en Arbo in verschillende EU-lidstaten door ons laten afhandelen.