Tricert Support,

ontzorging, RI&E, noodplannen, gebruiksmeldingen,

correspondentie / onderhandelingen bevoegd gezag

 

Vindt u de regels van de Arbeidsomstandighedenwetgeving kostbaar en onuitvoerbaar?  Wij vinden van niet, want veiligheid, gezondheid en welzijn kan op een creatieve manier worden ingevuld waarbij tevens wordt uitgevoerd wat wettelijk is voorgeschreven. Wij helpen u aan een gezonder, milieuvriendelijker en veiliger werkende organisatie die bij inspecties de toets der kritiek probleemloos kan doorstaan.

 

 

Tricert Support voert voor u de (verplichte) risico-inventarisaties en – evaluaties uit of helpt u indien u deze zelf wilt opstellen. Wij trainen medewerkers in veilig werken en staan uw organisatie bij met het voeren van correspondentie en het geven van adviezen als het onverhoopt een keer mis is gegaan. Voor dagelijkse werkzaamheden binnen uw organisatie die niet overeenkomen met de Arboregels, zoeken wij praktische, werkbare oplossingen die de veiligheid van uw werknemers garanderen zonder dat de kosten uit het oog worden verloren.

 

 

Naast het geven van advies bij kleine en grotere arbo/veiligheidsvragen, kunnen wij ook trainingen en opleidingen van uw personeel uitvoeren en u het houden van toolbox meetings en interne inspecties uit handen nemen. Wij schrijven uw bedrijfsnoodplannen op maat en helpen u een werkende bedrijfshulpverleningsorganisatie op te zetten.

 

 

Tricert Support, wij vinden de balans tussen regels en ondernemen